Agility preteky Agi Healoween 2019 Kamenný Mlyn

Dňa 12.10. 2019 sme sa zúčastnili s našim stánkom agility pretekov Agi Halloween 2019 v Kamennom mlyne.

We attended with our booth agility racing Agi Halloween 2019  in October 12th 2019 in Kamenny Mlyn in Slovakia.

agi helloween

Ďakujeme všetkým, ktorý náš stánok navštívili.

Thanks to all who visited our booth.

  Team CRAZYPAWS