Kontakt

 ANIMALIS, s.r.o. 

Krešpondenčná adresa a adresa predajne:         

Hlavná 1666 (budova KALINA-KOV)
900 41 Rovinka
Slovensko

Fakturačná adresa:                         

Jabloňová 19
900 42 Dunajská Lužná
Slovensko
 
 
Telefón: +421 905 859 980
               +421 940 629 345 
 
 
 

Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK09 8330 0000 0023 0138 2937
SWIFT: FIOZSKBAXXX

 

Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK17 0900 0000 0051 9181 8288
SWIFT: GIBASKBX
IČO: 48 051 799
IČ DPH: SK212 000 6669
Spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava III odd. Sro vo vložke č.:131443/B
 
Predajňa a výdajné miesto