DOG SPARTAN RACE BY ZOODOM

Dňa 31.8. 2019 sme sa zúčastnili akcie DOG SPARTAN RACE, ktorú organizovala predajňa ZOODOM na mieste Psí park Peržalka v Bratislave.

We attended with our booth an event DOG SPARTAN RACE made by ZOODOM shop in Bratislava (Psi park Petrzalka) in August 31st, 2019.

dog spartan race zoodom

Ďakujeme všetkým, ktorý náš stánok navštívili.

Thanks to all who visited our booth.

  Team CRAZYPAWS