Európska výstava psov 2018 Warsaw

V dňoch 11 - 14.10.2018 sme sa zúčastnili Európskej výstavy psov vo Varšave v Poľsku.

We attended with our booth European Dog Show in WARSAW in Poland in the date October, 11th - 14th 2018.

vystava psov EDS Varsava

Ďakujeme všetkým, ktorí náš stánok navštívili.

Thanks to all who visited our booth.

 Team CRAZYPAWS