Výstava poľovníckych plemien Sielnica

Dňa 18.6.2017 sme sa zúčastnili výstavy poľovníckych plemien   v Sielnici pri Zvolene.

We attended with our booth dog show of hunting breeds  in Sielnica near Zvolen in Slovakia in the date June, 18th 2017.

lazany vystava polovnickych plemien

Ďakujeme všetkým, ktorí náš stánok navštívili.

Thanks to all, who visited our booth.

 Team CRAZYPAWS