HAUSTIERMESSE WIEN 2019

V dňoch 2. a 3.3. 2019 sme sa zúčastnili veľtrhu HAUSTIERMESSEWIEN 2019 na výstavisku vo Viedni v Rakúsku.

We attended with our booth HAUSTIERMESSEWIEN 2019 at exhibition centre in Wien in Austria in March 2nd and 3rd, 2019.

 Haustiermesse

 

Ďakujeme všetkým, ktorí náš stánok navštívili.

Thanks to all who visited our booth.

 Team CRAZYPAWS