Svetová výstrava psov WDS AMSTERDAM 2018

V dňoch 9 - 12.8.2018 sme sa zúčastnili Svetovej výstavy psov v AMSTERDAME v Holandsku.

We attended with our booth World Dog Show in AMSTERDAM in Holland in the date August, 9th - 12th 2018.

Svetova vystava psov Amsterdam 2018

Ďakujeme všetkým, ktorí náš stánok navštívili.

Thanks to all who visited our booth.

 Team CRAZYPAWS