Výstava psov INTERCANIS BRNO

V dňoch 23. a 24.6.2018 sme sa zúčastnili výstavy psov INTERCANIS v BRNE v Českej republike.

We attended with our booth dog show INTERCANIS in BRNO in Czech republic in the date June, 23rd and 24th 2018.

vystava psov Brno 2018

Ďakujeme všetkým, ktorí náš stánok navštívili.

Thanks to all who visited our booth.

 Team CRAZYPAWS