VÝSTAVA POĽOVNÍCKYCH PLEMIEN SIELNICA

Dňa 16.6.2018 sme sa zúčastnili výstavy poľovníckych plemien  v Sielnici pri Zvolene.

We attended with our booth dog show of hunting breeds  in Sielnica near Zvolen in Slovakia in the date June, 16th 2018.

lazany vystava polovnickych plemien

 

Ďakujeme všetkým, ktorí náš stánok navštívili.

Thanks to all who visited our booth.

 Team CRAZYPAWS