Výstava psov INTERCANIS BRNO

V dňoch 22. a 23.6.2019 sme sa zúčastnili výstavy psov INTERCANIS v BRNE v Českej republike.

We attended with our booth dog show INTERCANIS in BRNO in Czech republic in the date June, 22nd and 23rd 2019.

vystava psov Brno 2019_1

Ďakujeme všetkým, ktorí náš stánok navštívili.

Thanks to all who visited our booth.

 Team CRAZYPAWS