Ako na prvú výstavu? Prihláška a termín výstavy

K chovu psov s preukazom pôvodu bezpodmienečne patria aj výstavy.  Spomínam si na naše výstavne začiatky. Ako každý aj my sme urobili chyby, ktoré nás stáli dobré umiestnenie a niekedy aj víťazstvo. Takýto neúspech často odradí majiteľa psíka a ten sa už v mylnej domnienke, že psík nie je až taký pekný ako očakával ďalšej výstavy nezúčastní. Nenapadne ho, že chyba môže byť úplne inde. Často sa potom stáva, že psí svet prichádza o kvalitných jedincov, ktorí by mohli zvýšiť genetickú pestrosť.  Týmto článkom som sa rozhodla pomôcť novým majiteľom psíkov a potencionálnym budúcim vystavovateľom.

Celú výstavnú vedu som rozdelila do niekoľkých sekcií, ktoré budem postupne dopĺňať:

  1. Prihláška a termín výstavy (vek, kedy – rozhoduje aj kvalita srsti, výber triedy)
  2. Štandard plemena
  3. Starostlivosť o srsť pred výstavou (trímovanie, pravidelné strihanie a česanie)
  4. Výcvik pred výstavou (postoj , figúry, zuby, socializacia)
  5. Výber a návyk na výstavné  vodítko
  6. Úprava psa tesne pred výstavou (výber salónu, pomoc chovateľa, kozmetika, čo nezabudnúť na výstavu)
  7. Úprava psa na výstave , priebeh výstavy
  8. Posúdenie rozhodcu
  9. Vo výstavnom kruhu
  10. Po výstave a čo ďalej?

 

 

Prihláška a termín výstavy (vek, kedy – rozhoduje aj kvalita srsti, výber triedy)

Sú rôzne názory chovateľov na to, kedy je ideálny čas na začatie vystavovania vášho psíka. Jedni tvrdia, že treba začať čím skôr, iní, že až keď je pes zrelý a definitívne vyvinutý, lebo je to len nevyhnutnosť  na uchovnenie psíka. Ja začínam vystavovať moje psíky v šteňacom veku, teda od tých 3 mesiacov (minimálny vek na prihlásenie psíka na výstavu). Osvedčilo sa mi zobrať šteniatko na výstavu popri už skúsenom vyrovnanom dospelom psíkovi. V tomto veku je šteniatko veľmi zvedavé a väčšinou ešte nevníma stres z okolia, je spokojné, že je s vami. A s každou ďalšou výstavou sa výstavy pre neho stávajú rutinou. Je dôležité, aby pes vo výstavnom kruhu pôsobil vyrovnane. Včasné vystavovanie tomu určite pomôže.

Na výstavu musíte mať psíka samozrejme prihláseného vopred. Prvé uzávierky bývajú spravidla 2 mesiace pred výstavou. Čím viac sa blíži termín prihlásenia psa k termínu výstavy, tým sú poplatky vyššie. Zoznam slovenských výstav nájdete na stránke www.skj.sk, zahraničných na www.fci.be            ( http://www.fci.be/en/schedules/ ).

Výstavy sa delia na :      

oblastné – zadáva sa titul oblastný víťaz

klubové -  zadáva sa titul klubový víťaz, prípadne CAC (tituly, ktoré budú zadávané sú uvedené v propozíciách výstavy), organizuje ich klub

národné – zadáva sa titul CAC, prípadne národný víťaz

medzinárodné – zadáva sa titul CAC aj CACIB

európske – zadáva sa CAC, CACIB, Európsky víťaz

svetové – tituly CAC, CACIB, Svetový víťaz

Crufts – pes sa musí na túto výstavu nominovať, titul víťaz Crufts

V zásade kvalita predvedených jedincov stúpa s významom výstavy, nie vždy je to však pravidlo.

Termín výstavy sa musí vždy prispôsobiť celkovej kondícii psa. Veľkú úlohu pri výbere termínu zohráva aj predpokladaná kondícia srsti psa v termíne výstavy. Pes na výstave musí byť v ideálnej kondícii typickej pre dané plemeno, t.j. primerane osvalený, nie príliš tučný ani príliš chudý, srsť musí mať správnu kvalitu a dĺžku. Pes nesmie byť chorý, ani javiť známky choroby. Suky sa nesmú hárať. Pes nesmie byť agresívny. Každý pes musí mať veterinárny preukaz s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde minimálne 21 dní a maximálne 1 rok pred výstavou, resp. podľa dĺžky platnosti vakcíny. Psy zo zahraničia musia mať PET PASSPORT s platným očkovaním proti besnote. Toto všetko musíme mať na zreteli pri výbere termínu výstavy.

Triedy:

Triedy do ktorých môžem prihlásiť svojho psa sa delia jednak podľa veku, ale aj podľa výstavných úspechov.

MLADŠÍ DORAST od kompletnej vakcinácie do 6 mesiacov
DORAST od 6 do 9 mesiacov
MLADÝCH od 9 do 18 mesiacov
STREDNÁ od 15 do 24 mesiacov
OTVORENÁ od 15 mesiacov
PRACOVNÁ od 15 mesiacov s FCI pracovným certifikátom
ŠAMPIÓNOV od 15 mesiacov s titulom šampión krásy alebo medzinárodný šampión krásy                                                            VETERÁNOV od 8 rokov                                                                                                                                                               ČESTNÁ od 15 mesiacov s titulom šampión krásy alebo medzinárodný šampión krásy, Klubový víťaz alebo Národný víťaz

Veková hranica musí byť vždy dodržaná. Takže v podstate do 15 mesiacov veku psa nie je čo špekulovať. V pätnástich mesiacoch však nastáva dilema, lebo psa môžem prihlásiť do rôznych tried: mladých, strednej, otvorenej, pracovnej, šampiónov, čestnej. Na zaradenie  triedy pracovnej a šampiónov musí pes spĺňať ďalšie podmienky. Do triedy pracovnej – musí mať oficiálny pracovný certifikát vydaný SKJ na základe platných pracovných skúšok pre dané plemeno. Do triedy šampiónov – musí mať titul šampión krásy, alebo medzinárodný šampión krásy. Podobne je to aj s triedou čestnou. Takže tu je dilema vyriešená a čo s triedami mladých, stredná a otvorená? Do triedy mladých vo veku 15 – 18 mesiacov hlásim psíka vtedy, ak mu chýba titul na dokončenie šampióna mladých alebo vidím, že je jedinec tak kvalitný a výstavy sú časovo tak zosúladené, že ešte stihnem „vybehať“ aj šampióna mladých. Do triedy strednej vo veku 15 mesiacov hlásim väčšinou psíka vtedy, ak už má ukončený šampionát mladých, ale ešte vývinovo nezvládne konkurenciu dospelých v triede otvorenej. Vo veku 18 mesiacov hlásim do strednej triedy aj vtedy, ak ešte nemám ukončeného šampióna mladých a chýba mi posledný titul a do mladých už kvôli veku nemôžem, ale táto stredná trieda mi umožňuje, aby mi jeden juniorský titul potrebný na šampióna nahradil titul z už kvázi dospelej kategórii. Je to taká šanca na reparát na šampióna mladých. Ak už máme však ukončeného šampióna mladých, jedinec je dostatočne zrelý a porovnateľný s dospelými jedincami, tak hlásim psa do triedy otvorenej. Pes môže byť posúdený na jednej výstave iba v jednej z tried. Samozrejme niektorí vystavovatelia kalkulujú pri výbere tried aj podľa obsadenia tried a konkurencie, pretože dnes už vďaka internetu väčšinou po prvej uzávierke máme možnosť vidieť štatistiky pre dané plemeno.

Prihlášku si môžeme vytlačiť a stiahnuť na stránkach výstavy a poslať následne poštou, alebo to môžeme urobiť rýchlejšie a to elektronicky prostredníctvom formuláru na danej stránke.

Následne mi potom príde buď domov, ak sme posielali poštou, alebo na emailovú adresu vstupný list alebo potvrdenie prijatia prihlášky s ďalšími pokynmi.

Ak je výstava ďaleko od vášho bydliska, odporúčam včas rezervovať ubytovanie, minimálne pri posielaní prihlášky. Ubytovacie kapacity povoľujúce ubytovanie so psom sa s blížiacim termínom výstavy  vždy rýchlo  míňajú.

Nabudúce: Štandard plemena, chovateľské trendy